Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.swiatreklamy.pl.

2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Krystian Trzepałkowski Pracovnia Studio Reklamy, z siedzibą pod adresem Batorego 35
80-251 Gdańsk oraz adresem poczty elektronicznej: biuro@swiatreklamy.eu.

3. Cele przetwarzania danych
Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług Serwisu oraz w celach statystycznych i analitycznych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.

5. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Serwisu nie są udostępniane innym podmiotom bez zgody użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy lub na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Cookies
Serwis używa plików cookies w celach statystycznych i analitycznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

8. Zmiany w Polityce Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej Serwisu.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.swiatreklamy.eu

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.swiatreklamy.eu (dalej „Serwis”).
1.2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1.3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa autorskie do jego zawartości, należą do Krystian Trzepałkowski Pracovnia Studio Reklamy, z siedzibą pod adresem Batorego 35
80-251 Gdańsk oraz adresem poczty elektronicznej: biuro@swiatreklamy.eu
1.4. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej

  1. Korzystanie z Serwisu 2.1. Korzystanie z Serwisu jest dozwolone wyłącznie dla celów niekomercyjnych i zgodnych z prawem. 2.2. Użytkownik Serwisu ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa. 2.3. Użytkownik Serwisu ma prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zgodnych z jego przeznaczeniem. 2.4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do niepodejmowania działań mogących zakłócać działanie Serwisu, w tym do nieumyślnego wprowadzania błędów, uszkodzeń lub wirusów.
  2. Dane osobowe 3.1. Administrator Serwisu gwarantuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez użytkowników Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności opublikowaną na stronie internetowej Serwisu. 3.2. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Serwisu zgodnie z polityką prywatności.
  3. Odpowiedzialność 4.1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników Serwisu. 4.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, z wyjątkiem przypadków wynikających z naruszenia przez Administratora Serwisu obowiązujących przepisów prawa. 4.3. Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego w Serwisie oraz za naruszenie niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.
  4. Postanowienia końcowe 5.1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. 5.2. Zmiany niniejszego regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Serwisu. 5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.